News

ለክቡራን ደንበኞቻችን በሙሉ

ለክቡራን ደንበኞቻችን በሙሉ

ብሔራዊ ባንክ ባወጣው መመሪያ ሁሉም ባንኮች እና የፋይናንስ ተቋማት የደንበኞች ዝርዝር መረጃዎችን መመዝገብ እንደሚኖርባቸው ደንግጓል፡፡በመመሪያው መሠረት የደንበኞች ዝርዝር መረጃ የማጥራት...

ባንካችን አቢሰንያ ለመጀሪያ ጊዜ የፀረ- ሙስና ቀንን “ በስነምግባር የታነፀ አመራር ከሙስና ለፀዳች ኢትዮጵያ” በሚል መሪ ቃል በሀገር ደረጃ የሚከበረውን በዓል በካፒታል ሆቴል አክብሮ ዋለ

ባንካችን አቢሰንያ ለመጀሪያ ጊዜ የፀረ- ሙስና ቀንን “ በስነምግባር የታነፀ አመራር ከሙስና ለፀዳች ኢትዮጵያ” በሚል መሪ ቃል በሀገር ደረጃ የሚከበረውን በዓል በካፒታል ሆቴል አክብሮ ዋለ

ሙስና ለመላው አለም ሀገራት ህዝቦች አለመረጋጋት፣ ሰላም እጦት፣ የልማት ኋላቀርነት፣ ለዲሞክራሲ አለመዳበርና የመልካም አስተዳደር ችግር፣ ለሠብአዊ መብት ጥሰት፣ ለአየር መዛባትና...

Call Now Button