News

አቢሲንያ ባንክ ዓለምአቀፍ የሴቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ ለሴቶች  የሥራ ፈጠራ፣ የሙዚቃና የግጥም ውድድር አዘጋጀ!

አቢሲንያ ባንክ ዓለምአቀፍ የሴቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ ለሴቶች የሥራ ፈጠራ፣ የሙዚቃና የግጥም ውድድር አዘጋጀ!

አቢሲንያ ባንክ በየአመቱ የሚከበረውን ዓለምአቀፍ የሴቶች ቀን (ማርች 8) ምክንያት በማድረግ እንዲሁም የሴት ሥራ ፈጣሪዎችን ለማበረታት በያዝነው የአውሮፓውያን ወር ከማርች8-31,...

ባንካችን አቢሲንያ በዛሬው ዕለት 680ኛ የሆነውን ቅርንጫፉን በአፍሪካ ሕብረት ቅፅር ግቢ ውስጥ አስመርቆ ሥራ አስጀመረ!

ባንካችን አቢሲንያ በዛሬው ዕለት 680ኛ የሆነውን ቅርንጫፉን በአፍሪካ ሕብረት ቅፅር ግቢ ውስጥ አስመርቆ ሥራ አስጀመረ!

ባንካችን አቢሲንያ ከቀዳሚዎቹ የግል ባንኮች ተርታ የሚሰለፍ ሲሆን፣ ዛሬ ይፋዊ የምርቃት ሥነ-ሥርዓት የተከናወነለት የአፍሪካ ዩኒየን ኮምፓውንድ ቅርንጫፍ የባንካችን 680ኛ ቅርንጫፍ...

Call Now Button